Media

Lyhyt ohjelma | Short program : Mirror Mirror

Vapaaohjelma | Free program : Valkyria - surmattujen valitsija Valkyria - chooser of the fallen

Media enquiries: Team manager Mr Ilkka Pakarinen tel. +358 50 303 6699

All photos by Sari Niskanen

IMAGE GALLERY FOR MEDIA USE:

Photo by Sari Niskanen
Photo by Sari Niskanen
Photo by Sari Niskanen
Photo by Sari Niskanen
Photo by Sari Niskanen
Photo by Sari Niskanen
Photo by Sari Niskanen